22. 12. 2018

Fénixi

Fénixi jsou družinka, která se schází každou středu odpoledne. Skládá se z děti které chodí do 5. a 6. třídy ZŠ. Družinka vznikla na začátku září roku 2018 jako dvě po sobě se scházející schůzky prváků a druháků a postupem času, se z těchto dvou skupin, stala jedna s 10 členy pod vedením Lukina, Majdy a Žanet. Nyní fungujeme pravidelně ve středu od 17:30 do 19:00.

Odpovědný vedoucí: Lukáš Pavlík 773 919 118, pavlikluk5@gmail.com